e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蒲月 bồ nguyệt
♦Tức tháng 5 âm lịch. § Xem bồ kiếm .