e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

葡萄牙 bồ đào nha
♦Quốc gia thuộc Âu Châu, thủ đô là Lí Tư Bổn Lisbon (Portuguese Republic).