e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

萬象 vạn tượng
♦Chỉ tất cả sự vật hoặc cảnh tượng trong vũ trụ. ◇Đỗ Phủ : Vạn tượng giai xuân khí, Cô tra tự khách tinh , (Túc bạch sa dịch 宿). § Xem khách tinh