e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

臼齒 cữu xỉ
♦Răng hàm (để nghiền đồ ăn).