e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

至情 chí tình
♦Tình cảm thành khẩn sâu xa. ◇Tô Triệt : Khốn cấp nhi hô thiên, tật thống nhi hô phụ mẫu giả, nhân chi chí tình dã , , (Vị huynh Thức hạ ngục thượng thư ).