e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

膏粱子弟 cao lương tử đệ
♦Con em nhà giàu nhà quan, ăn no ở không, chẳng phải lo lắng việc đời. § Cũng viết cao lương chi tử . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Hạ Hầu Mậu nãi cao lương tử đệ, nọa nhược vô mưu , (Đệ cửu thập nhị hồi) Hạ Hầu Mậu là con nhà phú quý, nhu nhược, không có mưu lược gì cả.