e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

腳踏車 cước đạp xa
♦Xe đạp. § Cũng như tự hành xa .