e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞胎 bào thai
♦Thai còn ở trong bọc trong bụng mẹ.