e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞姊妹 bào tỉ muội
♦Chị em ruột.