e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

聖誕節 thánh đản tiết
♦Lễ Giáng Sinh (tiếng Pháp: Noël).