e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

聖誕 thánh đản
♦Ngày sinh của bậc thần, của vị giáo chủ (Khổng Tử, đức Phật, Bồ Tát, đức chúa Gia Tô...).