e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

罷官 bãi quan
♦Từ bỏ chức quan. ◇Bào Chiếu : Khí trí bãi quan khứ, Hoàn gia tự hưu tức , (Nghĩ hành lộ nan ).
♦Cách chức quan.