e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

綱目 cương mục
♦Giềng lưới và mắt lưới: chỉ phần chủ yếu (đại cương ) và các mục nhỏ (tế mục ).
♦Tên gọi loại sách biên soạn cho dễ tra cứu. ◎Như: Bổn thảo cương mục của Lí Thì Trân .
♦Pháp võng, pháp độ.