e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

絕妙 tuyệt diệu
♦Cực kì tốt đẹp.