e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

組織 tổ chức
♦Dệt sợi. ◇Liêu sử : Sức quốc nhân thụ tang ma, tập tổ chức , (Thực hóa chí thượng ) Truyền lệnh cho dân trong nước trồng dâu gai, quen dệt sợi.
♦Cấu thành, làm thành. ◇Văn tâm điêu long : Điêu trác tình tính, tổ chức từ lệnh , (Nguyên đạo ).
♦Đoàn thể hay cơ quan, gồm nhiều người hợp thành theo một trình tự nhất định, nhằm đạt tới mục tiêu xác định. ◎Như: chánh phủ tổ chức , nghị hội tổ chức .
♦(Sinh vật học) Chỉ kết cấu cơ bản (trong sinh vật thể nhiều tế bào) kết hợp những tế bào theo một trật tự nhất định cùng sản sinh một công năng nhất định. ◎Như: cơ nhục tổ chức , thần kinh tổ chức .
♦(Địa chất học) Chỉ chung các khối hạt nham thạch cấu thành hoặc kết tinh cùng quan hệ xếp đặt của chúng. § Cũng gọi là kết cấu .