e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

糾集 củ tập
♦Tụ tập. ☆Tương tự: điều tập 調, tập kết .