e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

糾葛 củ cát
♦Ràng rịt.
♦Dây dưa chằng chịt.