e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

科索沃 khoa tác ốc
♦(Republic of) Kosovo.