e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

禁火 cấm hỏa
♦Không cho phép đốt lửa ban đêm để phòng hỏa hoạn (pháp luật thời cổ).
♦Tục lệ xưa vào tiết hàn thực, không được thổi nấu gọi là cấm hỏa . § Cũng gọi là cấm yên . ◇Quách Vân : Vạn tỉnh lư diêm giai cấm hỏa, Cửu nguyên tùng bách tự sanh yên , (Hàn thực kí Lí Bổ Khuyết ).
♦Khói và lửa trong cung vua.