e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

社會 xã hội
♦Chỉ hoạt động cúng thần khánh chúc trong làng xã ngày xưa nhân ngày lễ tiết. ◇Vô danh thị : Kim niên xã hội, khả thắng tự thượng niên ma? , ? (Bạch thố kí ) Lễ hội năm nay, có hơn năm trước chăng?
♦Tập hợp thể do con người hình thành. ◎Như: xã hội phân công .
♦Đoàn thể hoặc tổ chức do những người cùng quan hệ, chí hướng hoặc sở thích kết hợp thành. ◎Như: thượng lưu xã hội giới thượng lưu. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Nguyên lai Đại Trương viên ngoại tại nhật, khởi giá cá xã hội, bằng hữu thập nhân. Cận lai tử liễu nhất lưỡng nhân, bất thành xã hội , , . , (Trịnh tiết sử lập công thần tí cung 使) Nguyên là Đại Trương viên ngoại khi còn sống, khởi xướng cái hội đó, gồm bạn bè mười người. Gần đây chết mất hai người, nên hội không thành.