e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碧梧 bích ngô
♦Cây ngô đồng lá biếc. ◇Đỗ Phủ : Hương đạo trác dư anh vũ lạp, Bích ngô tê lão phượng hoàng chi , (Thu hứng ) Chim anh vũ ăn rồi, còn bỏ thừa những hạt lúa thơm, Phượng hoàng đậu đến già trên cành ngô biếc.