e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

矜伐 căng phạt
♦Ỷ tài hoặc cậy công tỏ ra kiêu ngạo. ◇Tam quốc chí : (Đặng) Ngải thâm tự căng phạt, vị Thục sĩ đại phu viết: Chư quân lại tao mỗ, cố đắc hữu kim nhật nhĩ; nhược ngộ Ngô, Hán chi đồ, dĩ điễn diệt hĩ! , : , ; , (Đặng Ngải truyện ).