e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真面目 chân diện mục
♦Hình thái, mặt mày vốn có xưa nay. ◇Tô Thức : Bất thức Lư San chân diện mục, Chỉ duyên thân tại thử san trung , (Đề Tây Lâm bích 西) (Tại sao) không biết được hình trạng thật xưa nay của núi Lư, Chỉ là vì thân mình ở ngay trong dãy núi ấy (tức là bị hạn hẹp từ góc cạnh nhìn của mình).