e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真諦 chân đế
♦Thuật ngữ Phật Giáo: Chân lí tuyệt đối. § Còn gọi là đệ nhất nghĩa đế , cùng với thế tục đế gọi chung là nhị đế .
♦Phiếm chỉ ý nghĩa chân thật tuyệt đối hoặc đạo lí.
Chân Ðế (499-569), cao tăng người Ấn Ðộ, chuyên dịch kinh Phật ra tiếng Hán.