e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真臘 chân lạp
♦Tên một nước thời cổ (từ thế kỉ thứ bảy tới thế kỉ thứ mười bảy), nay thuộc về nước Cam Bốt. Đời Hán gọi là Phù Nam , tới đời Đường mới gọi là Chân Lạp .