e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真義 chân nghĩa
♦Ý nghĩa thật. ◎Như: giá thiên văn chương tất tu thục độc, tài năng liệu giải kì trung đích chân nghĩa , .