e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真的 chân đích
♦Đúng thật, xác thật.