e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真性 chân tính
♦Bổn tính tự nhiên.
♦Hồn vía. ◇Hồng Lâu Mộng : Chân tính bất tri na khứ liễu (Ngũ thập lục hồi) Hồn vía không biết đi đâu rồi.