e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真容 chân dung
♦Dong mạo thật. Cũng chỉ hình mặt người nặn tượng, chụp ảnh hoặc vẽ ra.