e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

白內障 bạch nội chướng
♦Bệnh ở thủy tinh thể trong mắt như có vảy trắng, vì lão hóa hoặc bị ngoại thương hoặc do bệnh khác, làm cho mắt nhìn không rõ.