e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

佩蘭 bội lan
♦Một thứ cỏ thơm, làm dầu thơm, dùng làm thuốc được.
♦Kết hoa lan đeo vào người. § Để tỏ lòng cao khiết của mình. ◇Khuất Nguyên : Nhân thu lan dĩ vi bội (Li tao ) Kết hoa lan để đeo vào người.