e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

佩刀 bội đao
♦Gươm đeo bên hông. § Thời xưa, nam tử phục sức đeo gươm để biểu thị oai võ.
♦Đeo gươm bên hông.