e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伴郎 bạn lang
♦Người phụ rể. § Cũng gọi là nam tân tướng .