e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無效 vô hiệu
♦Không có hiệu quả, không hiệu lực. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Dĩ phục lương dược, toàn nhiên vô hiệu , (Đệ tứ thập cửu hồi) Đã uống thuốc giải nhiệt rồi, nhưng đều không có hiệu quả.