e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

泰國 thái quốc
♦Nước Thái Lan (tiếng Anh: Thailand).