e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

注心 chú tâm
♦Chuyên tâm, quan tâm.
♦Ngưỡng mộ, khuynh tâm. ◇Tăng Củng : Bất cảm vọng ư chúng nhân, nhi độc chú tâm ư đại hiền dã , (Thướng Âu Dương học sĩ đệ nhị thư ).