e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

波蘭 ba lan
♦Tên nước ở Đông Âu (tiếng Anh: Poland).