e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

求情 cầu tình
♦Xin đáp ứng yêu cầu hoặc xin khoan thứ. ◇Hồng Lâu Mộng : Đáo liễu trắc môn tiền, tựu hữu phương tài lưỡng cá bà tử đích nữ nhi thượng lai khốc trứ cầu tình , (Đệ thất thập nhất hồi) Đến trước cửa bên cạnh thì gặp con gái của hai bà già lúc nãy đến khóc lóc nhờ xin hộ.