e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

求嗣 cầu tự
♦Xin thần minh cho có con cháu (trai) nối dõi. ◎Như: tha môn phu thê lưỡng nhân niên sự tiệm cao, thượng vô nhi nữ, cấp ư cầu tự , , hai vợ chồng tuổi ngày một cao mà vẫn chưa có con cái, sốt sắng cầu xin trời Phật được sinh con trai nối dõi.