e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

永遠 vĩnh viễn
♦Lâu dài, vĩnh cửu.
♦Mãi mãi, luôn luôn. ◇Lão Xá : Tha tự kỉ tuy nhiên giáo Anh văn, nhi vĩnh viễn bất tại bình thường đàm thoại đích thì hậu giáp thượng Anh quốc tự, tha dã vĩnh viễn bất xuyên tây trang , , 穿西 (Tứ thế đồng đường , Tam bát ) Chính ông mặc dù dạy Anh văn, nhưng không bao giờ xen kẽ tiếng Anh trong câu nói chuyện bình thường, cũng như không bao giờ mặc tây phục.