e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

步韻 bộ vận
♦Họa thơ theo vần. § Cũng gọi là thứ vận . ◇Ngô Kiều : Họa thi chi thể bất nhất (...) dụng kì vận nhi thứ đệ bất đồng giả, vị chi dụng vận; y kì thứ đệ giả, vị chi bộ vận (...), ; , (Đáp Vạn Quý Dã thi vấn ).