e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正色 chánh sắc
♦Vẻ mặt, thái độ nghiêm trang.
♦Năm màu cơ bản thanh, hoàng, hồng, bạch, hắc , , , , xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.