e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正月 chánh nguyệt
♦Tháng giêng âm lịch.