e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正中 chánh trung
♦Ngay ở giữa. ◇Thủy hử truyện : Chánh trung nhất sở đại điện, điện thượng đăng chúc huỳnh hoàng 殿, 殿 (Đệ tứ thập nhị hồi) Ở giữa có một tòa điện lớn, trên điện đèn đuốc sáng chưng.
♦Chánh ngọ. ◇Hoài Nam Tử : (Nhật) chí vu Côn Ngô, thị vị chánh trung (...) chí Bi Cốc, thị vị bô thì , (...), (Thiên văn ).