e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

機運 cơ vận
♦Thời cơ mệnh vận. ◇Lỗ Tấn : Thính đáo liễu chuyết trứ "Trung quốc tiểu thuyết sử lược" đích Nhật Bổn dịch "Chi na tiểu thuyết sử" dĩ kinh đáo liễu xuất bản đích cơ vận, phi thường chi cao hứng, đãn nhân thử hựu cảm đáo tự kỉ đích suy thối liễu """", , 退 ("Trung Quốc tiểu thuyết sử lược" Nhật Bổn dịch bổn tự "").