e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

機心 cơ tâm
♦Lòng xảo trá, quỷ biến. ◇Trang Tử : Cơ tâm tồn ư hung trung, tắc thuần bạch bất bị , (Thiên địa ) (Mang) lòng xảo trá quỷ biến ở trong bụng thì không còn (tính trời) trong lành nữa. ◇Lưu Cơ : Tảo tức cơ tâm lao dịch thiểu, Lãn văn thế sự vãng lai sơ , (Hoán khê sa , Từ ) Sớm dứt khéo khôn nhọc nhằn ít, Lười nghe thế sự lại qua thưa.