e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

機巧 cơ xảo
♦Cơ mưu quỷ trá. ◇Trang Tử : Công lợi cơ xảo, tất vong phù nhân chi tâm , (Thiên địa ) Kẻ chỉ nghĩ tới cái lợi, cơ mưu quỷ trá, thì sẽ bỏ quên cái tâm của người.
♦Thông tuệ bén nhạy. ◇Kiều Cát : Ngã giá nữ nhi xuy đàn ca vũ, thư họa cầm kì, vô bất tinh diệu, cánh thị phong lưu y nỉ, cơ xảo thông minh , , , , (Lưỡng thế nhân duyên , Đệ nhất chiết).
♦Khéo, giỏi. ◇Hậu Hán Thư : (Trương) Hành thiện cơ xảo, vưu trí tư ư thiên văn, âm dương, lịch toán , , , (Trương Hành truyện ).