e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

構造 cấu tạo
♦Dựng lên, gây ra tình cảnh hoặc cục diện nào đó. ◇Tam quốc chí : Quý Tị, chiếu viết: "Tiền nghịch thần Chung Hội cấu tạo phản loạn, tụ tập chinh hành tướng sĩ, kiếp dĩ binh uy, thủy thổ gian mưu, phát ngôn kiệt nghịch, bức hiếp chúng nhân, giai sử hạ nghị, thương tốt chi tế, mạc bất kinh nhiếp." , : ", , , , , , 使, , " (Ngụy chí , Trần Lưu Vương Hoán truyện ).
♦Kiến tạo, làm thành. § Dùng nhân công chế biến nguyên liệu trở thành vật phẩm. ◇Hoàng Trung Hoàng : Duy thổ địa giả, phi nhân lực sở cấu tạo, nhi thiên chi phú dữ vạn dân giả dã , , (Tôn Dật Tiên ).
♦Kết cấu của sự vật. ◎Như: nhân thể đích cấu tạo phi thường vi diệu phức tạp .
♦Sáng tạo theo tưởng tượng. ◇Hồ Thích : Giá chủng tả pháp, khả kiến đương thì đích hí khúc gia tự thuật Lương San Bạc hảo hán đích sự tích, đại khả tùy ý cấu tạo , , (Thủy hử truyện khảo chứng , Tam ).
♦Niết tạo, đặt điều. ◇Thiệu Bác : Cấu tạo vô căn chi ngữ, dĩ vi báng nghị , (Văn kiến hậu lục , Quyển nhị) Bịa đặt những lời nói vô căn cứ, để mà gièm pha hủy báng.