e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

極樂世界 cực lạc thế giới
♦Tên của Tây phương Tịnh độ, nơi đức A-di-đà cai trị. Tịnh độ này được Ngài tạo dựng lên bằng thiện nghiệp của mình và thường được nhắc đến trong các kinh Ðại thừa.