e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

亞州 á châu
♦Một châu trong ngũ đại châu. § Xem á tế á .